Archiwum autora: admin

Walne Zgromadzenie /pisma/

Walne Zgromadzenie /pisma/Najbliższe Walne Zgromadzenie SM “Metalowiec” ma się odbyć w dniach:
8 czerwca – Osiedle II
9 czerwca – Osiedle I
10 czerwca – Osiedle III.
W związku z mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniem  do Spółdzielni Mieszkaniowej zostały skierowanie pisma od grup mieszkańców. Dzięki uprzejmości i aktywności części spółdzielców przedstawiamy kopie tych pism, oczywiście z pominięciem strony zawierającej wymagane podpisy.

Walne Zgromadzenie /pisma/Walne Zgromadzenie /pisma/Walne Zgromadzenie /pisma/

 

 

 

 

Kolejny wniosek podpisany przez 23 członków Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie /pisma/

 

 

 

 

W jednym z powyższych pism jest odniesienie do  anonimu “Kto właściwie nami zarządza?”. Zdobyliśmy kopie tego pisma i uznaliśmy, że należy go także przedstawić.

Walne Zgromadzenie /pisma/

 

 

 

********************************************************************************

Facebook

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie /pisma/Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni służącym do realizacji uprawnień spółdzielców do kierowania działalnością spółdzielni.
Zgodnie z prawem każdy członek spółdzielni ma prawo uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.
W naszej spółdzielni  Walne Zgromadzenie podzielone jest na trzy części, a uczestniczy w nich ok. 2-3% spółdzielców. Z naszych obserwacji na Walne przychodzi ok. 50-60 osób, z których znaczną część stanowią członkowie Rady Nadzorczej, Rad Osiedli i pracownicy Spółdzielni. Przy takim składzie nie należy się spodziewać aby jakiekolwiek głosowanie przebiegło nie po myśli Prezesa. Jeżeli się mylimy to prosimy o przykład, że jest lub było inaczej.
Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że Walne Zgromadzenie jest, zgodnie z prawem, dzielone na trzy części. Może to powodować, że sprawy istotne dla jednego osiedla zostaną odrzucone na Walnych Zgromadzeniach pozostałych osiedli.
Ten system funkcjonuje skutecznie od wielu lat i od wielu lat kierowany jest przez tych samych ludzi.  Naszym zdaniem nie możemy tylko patrzeć na to co się dzieje, musimy  i działając wspólnie możemy to zmienić.
              Ten wpis został zainicjowany przez ostatnie komentarze jednego ze spółdzielców.

********************************************************************************

Facebook

Grabiszyńska 309?

Walne Zgromadzenie /pisma/Reakcja kilku mieszkańców spowodowała, że uruchomiliśmy nowy wpis zatytułowany “Grabiszyńska 309?”. Sprawa planowanej budowy budynku przy ul.Grabiszyńskiej 309 od dłuższego czasu budzi sprzeciw mieszkańców okolicznych budynków. W odpowiedzi zarząd spółdzielni przekonuje, że wszystko jest w porządku i zgodnie z prawem. Temu działaniu poświęca tyle czasu i papieru, że podejrzewamy, że z tym porządkiem i zgodnością z prawem chyba coś jest nie tak.

********************************************************************************

Facebook