Archiwum autora: admin

Rada Nadzorcza

Rada NadzorczaPewna część spółdzielców jest niezadowolona z działalności Spółdzielni i krytykuje lub jest przeciwna działaniom Zarządu. Przypominamy, że to Rada Nadzorcza, w naszym imieniu, sprawuje nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni, ocenia pracę członków Zarządu i zawiera z nimi umowę. Jak widać nic się nie dzieje w Spółdzielni bez  wiedzy i zgody Rady Nadzorczej.
Za swoją pracę Rada Nadzorcza jest przez nas wynagradzana ryczałtem w wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeden ze spółdzielców próbował obniżyć wynagrodzenie Rady, ale nie spotkało się to ze zrozumieniem. Ten sam człowiek próbował zaapelować do Rady aby sama zrezygnowała z części wynagrodzenia:

Rada NadzorczaJak należało oczekiwać nie było żadnej reakcji ze strony Rady Nadzorczej. Czytaj dalej

Facebook

Udostępnianie materiałów

Rada NadzorczaOrgany naszej Spółdzielni często powtarzają taki zwrot:
“…cały komplet materiałów dotyczących  spraw  objętych  proponowanym porządkiem  był  do wglądu dla  wszystkich  członków  w siedzibie  administracji  osiedla  i zarządu  Spółdzielni.”
Jak to jest w praktyce możemy się dowiedzieć z doświadczeń jednego ze spółdzielców, który chciał skorzystać z prawa do materiałów i udał się do biura Spółdzielni. Swoje doświadczenia przedstawił na Walnym Zgromadzeniu osiedla II w dniu 11.06.2014. Nie było żadnej reakcji organów spółdzielni. Poniżej przedstawiamy fragment protokołu z ww. Zgromadzenia.

Rada NadzorczaJesteśmy pełni uznania i szacunku dla tego człowieka, który działaniem próbuje  naprawić funkcjonowanie Spółdzielni. Możemy zapewnić, że nie jest sam. Ujawnił jak w praktyce wyglądają słowa i czyny.

 

****************************************************************************************************************

Facebook

Vademecum Prezesa

vademecumW internecie krąży takie vademecum, które wydaje się powstało w wyniku obserwacji i osobistych doświadczeń spółdzielców. Publikujemy go, bo mimo żartobliwej formy zawiera dużo gorzkiej prawdy.

VADEMECUM PREZESA
Postępowanie spółdzielcze
Każdą sprawę, o którą występuje frajer, należy załatwiać w maksymalnie wydłużonym czasie, a jeśli tylko można, np, nie ma dużego zagrożenia sądowego, nie należy jej załatwiać w ogóle. Poza bardzo nielicznymi wyjątkami, frajer wcześniej czy później rezygnuje. Wyjątkiem są sprawy wykluczenia frajera ze spółdzielni, które należy załatwiać niezwłocznie oraz sprawy w których grozi wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, np. zacieki, jeśli frajer przyleci z pismem. Na te przypadki trzeba szczególnie uważać. Czytaj dalej

Facebook