UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Image precz-kom1a2-150x150Użytkowanie wieczyste  –  prawo, nabywane w drodze umowy przez osoby fizyczne lub prawne, polegające na korzystaniu z gruntów państwowych  przez 99 lat (z możliwością przedłużenia).  Od 1 stycznia 2019 r. dla gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi z mocy prawa nastąpi automatyczne przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Trochę historii

Użytkowanie wieczyste w Polsce zostało wprowadzone ustawą o gospodarce terenami w miastach i osiedlach za czasów I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Uzasadnieniem ustawy o użytkowaniu wieczystym była reguła panująca w PRL, że grunt w miastach jest  własnością państwa.
Użytkowanie wieczyste wprowadzone w Polsce  w 1961 roku było wzorowane na przepisach sowieckich i naszym zdaniem  jest to komunistyczny anachronizm z walki z własnością prywatną w PRL-u.

Jak to będzie wyglądać

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z mocy prawa i będzie odpłatne. Opłatę będzie można uiszczać w ratach przez 20 lat, tak jak obecnie za użytkowanie wieczyste. Prawo przewiduje też bonifikaty, jeżeli właściciel wniesie opłatę jednorazową. Bonifikaty będą jednak zależne m.in. od decyzji samorządów. Jeżeli  budynek stoi na terenie należącym do Gminy Wrocław bonifikata za jednorazową płatność wynosi 90 procent.
Podkreślamy, że ustawa dotyczy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Treść ustawy jest tutaj: dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1716/1 , a tutaj poprawka do ustawy: dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2540/1

Użytkowanie wieczyste w Metalowcu

W corocznych sprawozdaniach zarządu nie znajdziemy informacji ile gruntów Spółdzielni jest w użytkowaniu wieczystym. Uzupełniamy ten brak i informujemy, że ok. 30% gruntów Spółdzielni czyli ponad 12 ha jest w użytkowaniu wieczystym. Opłaty za użytkowanie wieczyste rosną z roku na rok i nie są to małe sumy. Spółdzielnię “Metalowiec” użytkowanie wieczyste kosztuje ponad 400 000 zł rocznie. Tej informacji także nie znajdziemy w sprawozdaniach zarządu. O dziwnym gruncie w użytkowaniu wieczystym pisaliśmy już we wpisie “PO CO?”.

Grabiszyńska 309

Budynek przy Grabiszyńskiej 309 został wybudowany na działce 18/4, która była w użytkowaniu wieczystym. Budynek został oddany do użytku chyba w maju 2018 r. Nic nam nie wiadomo aby Spółdzielnia wystąpiła o wykupienie gruntu od Gminy. Wszystko wskazuje, że to właściciele lokali przy Grabiszyńskiej 309 pokryją koszty przekształcenia gruntu we własność.

*******************************************************************************

Opublikowano NIERUCHOMOŚCI | Otagowano , | 2 komentarze

WALNE – październik 2018

metalowiec-teatrzykWalne Zgromadzenie w SM “Metalowiec”odbyło się 8 października 2018 r. Trochę na ten temat napisał prezes w “Gazecie Południowej” oraz ktoś na blogu o Muchoborze Małym. Żaden z wymienionych artykułów niestety nie zawierał wiele istotnych i ciekawych informacji. W tym wpisie postaramy się przedstawić trochę więcej informacji na temat ostatniego Walnego Zgromadzenia.

Dziwne

Na Walnym mieliśmy sytuacje, która chyba nie miała miejsca do tej pory. Autor 9 poprawek do statutu prosił o odrzucenie swoich propozycji. O odrzucenie poprawek wnosił wcześniej prezes . Były to takie poprawki jak dodanie do statutu stwierdzenia:
“Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.”
lub wykreślenia zdania:
“Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.”
W pierwszym przypadku prezes argumentował, że jest to zawarte w ustawie. W drugim przypadku mimo, że jest to w ustawie nie widział potrzeby wykreślenia. Chyba “co wolno wojewodzie …”
Nie było żadnej dyskusji na ten temat, zrobiono tak jak chciał prezes i Walne odrzuciło wszystkie poprawki.
Czytaj dalej

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | Otagowano | 1 komentarz

DEMOKRACJA SPÓŁDZIELCZA

demokracjaTytuł „DEMOKRACJA SPÓŁDZIELCZA” został zaczerpnięty z wpisu na blogu dotyczącym Muchoboru Małego. Po raz drugi korzystamy z materiału na blogu osiedla, które wchodzi w skład Spółdzielni. Na blogu ukazał się temat ”Walne Zgromadzenie 8 10 2018”. Jeden z wpisów w tym temacie uznaliśmy za materiał, któremu warto poświęcić trochę czasu, ponieważ jest doskonałym przykładem funkcjonowania Spółdzielni. Czytaj dalej

Opublikowano ORGANY SPÓŁDZIELNI | 2 komentarze